اطلاعات حساب بانکی

اطلاعات حساب بانکی

شماره حساب بانک قرض الحسنه مهر ایران

شماره کارت : 6063731089377759

شماره شبا : IR880600520870007482433002

به نام آقای محمود واعظی